Tiedon toimittaminen Ilmailutiedotusyksikölle (AIS)

Tiedon toimittamisen aikataulu

AIRAC voimaantulopäivät julkaistaan AIC A:lla.  AIRAC-voimaantulopäivät julkaistaan aina seuraavan vuoden loppuun asti ja julkaisu päivitetään tarvittaessa. Julkaisussa on annettu päivämäärät, jolloin tietylle AIRAC voimaantulopäivälle julkaistavaksi tarkoitetun tiedon on oltava viimeistään Ilmailutiedotusyksikön käytettävissä. Julkaistuja päivämääriä on noudatettava. Myöhemmin saapuva tieto siirtyy julkaistavaksi seuraavalle AIRAC-voimaantulopäivälle, ellei poikkeavista tiedon toimitusajoista ole sovittu etukäteen.

AIRAC-menettely koskee myös AIP AIRAC Supplementtien julkaisemista.

Ennakkotieto suuremmista muutoksista on oltava AIS:n käytössä vähintään 6 kk ennen aiottua voimaanastumista. Tällä mahdollistetaan tarvittavien resurssien kohdentaminen tai tarvittaessa muiden julkaisuaiheiden siirto toiseen ajankohtaan.

AIRAC-järjestelmä

AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) on normitasoinen menettely, joka perustuu ICAOn dokumenttien (Annex 15, Doc 8126) vaatimuksiin ja edellyttää tiettyjen, operaattoreille erityisen merkittävien muutosten julkaisemista etukäteen määriteltyjen ennakkoaikojen ja voimaantulopäivämäärien mukaisesti.

Järjestelmä perustuu ennalta määrättyihin tietojen voimaantulopäiviin, jotka toistuvat säännönmukaisesti joka 4. torstai (ks. AIP, osa GEN 3.1). AIRAC-muutoksia sisältävät julkaisut (AIRAC Amendmentit ja AIRAC Supplementit) on julkaistava 42 vrk (laajemmat muutokset 56 vrk) ennen voimaantuloa, jotta tiedot ovat käyttäjillä vähintään 28 vrk (42 vrk) ennen voimaantuloa.